Архив за етикет: Прием V клас

Прием за V клас

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
ПРОФИЛИРАНО ПО ИЗКУСТВАТА
ПРИЕМА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/ 2013ГОДИНА
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА :
- МУЗИКА  – 24 УЧЕНИЦИ
                класен ръкъводител  - Мариана Ангелова
                преподавател по музика ЗИП - Мариана Ангелова
 - ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 24 УЧЕНИЦИ
                класен ръководител – Eвгени Генков
                преподавател по изобразително изкуство-Евгени Генков
 - ХОРЕОГРАФИЯ – 24 УЧЕНИЦИ
                класен ръководител -  Хранимир Павлов
                преподавател по хореография  – Хранимир Павлов
 
 
Приемът се осъществява след проверка на способнастите на детето по съответния профил от 9.00 ч. на всяко второ число на месеца:
 
 
Срок за записване: 15 юни - 1 септември 2012 година
 
Документи за записване:
                1. Удостоверение за завършен ІV клас – оригинал
                2. Удостоверение за преместване / не важи за ученици завършили начално училище/
                3. Преснимано копие на акта за раждане
                4. Молба за записване /попълва се на място/
 
 
Училището предлага:
        Индивидуално обучение по музикален инструмент 
        Занималня за желаещите
        Участие в извънкласни  дейности – народен оркестър, вокална група, танцов състав, камерен оркестър, туристически клуб, екологичен клуб и др.
         Модерна материална база и квалифицирани преподаватели по специалните и общообразователните предмети.
Очакваме Ви!