Клуб на завършилите

КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ПО ИЗКУСТВА В ЕСПУ „ВАСИЛ ВОДЕНИЧАРСКИ” И СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГРАД ВРАЦА

КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ
През май 2016 г. се навършват 30 години от разкриването на паралелки с разширено и профилирано обучение по изкуства. Във връзка с юбилея се учредява Клуб на завършилите профилираните паралелки по изкуства в ЕСПУ „Васил Воденичарски” и СОУ „Отец Паисий”, град Враца.
Клубът съхранява връзката на бившите ученици с училището. Завършилите профилираните паралелки продължават образованието си в престижни висши учебни заведения в страната и чужбина, намират реализация в различни професии. Чрез клуба те могат да отстояват интересите на своето училище и да съдействат за неговия положителен публичен образ.
На 11 март 2016 година от 18 часа в Младежки дом Враца се организира среща между настоящите и бившите ученици. Това поставя началото на една възможност за СОУ „Отец Паисий” като наследник на ЕСПУ „Васил Воденичарски” да познава своите възпитаници винаги.
Целите на Клуба на завършилите профилираните паралелки по изкуства в ЕСПУ „Васил Воденичарски” и СОУ „Отец Паисий”, гр. Враца, са:
• Да се осъществява контакт между вече завършилите възпитаници и настоящите ученици.

• Да се насърчава обмяната на опит и информация от членовете на клуба, знанията и възможностите на които могат да бъдат полезни за останалите.

• Да се подпомагат връзките между членовете на клуба.

Всички бивши възпитаници, които желаят да станат членове на Клуба на завършилите и да поддържат контакт с училището, могат да се регистрират с имейл в свободна форма да предоставят име, специалност и година на дипломиране,  имейл и телефон, който да изпратят на един от следните адреси:
otecpaisii@abv.bg
danov@gbg.bg
otecpaisii@gmail.com
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”
Враца 3000, ул. „Ал. Стамболийски” №10,, email: otecpaisii@abv.bg
0882 212 695 – Дирекция
0882 364 601 – Канцелария
www.otecpaisii.com