Направление „Изобразително изкуство“

През 2016 година в СУ „Отец Паисий“ Враца е реализиран първият план прием по Специалност „Рекламна графика“ с професия „График“ в професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти „.
През 2017 година е реализиран план прием по специалност „Компютърна графика“ с професия „Компютърен график“ в професионално направление „Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти „.

Профил „Изобразително изкуство”

    Профил „Изобразително изкуство” започва едновременно с профил „Музика” през учебната 1985/86 година, като двата профила са обединени в една паралелка. За кратко време интересът към него се повишава и от следващата учебна година двата профила съществуват със самостоятелни паралелки.

Ентусиазмът на първите учители и на учениците бързо дават резултати и присъствието на този профил става осезаемо не само в училището, но и сред врачанската общественост. Успешно се развиват направленията „Изящно изкуство” и „Приложно изкуство”. С интерес учениците се занимават с графични техники и малки пластики. Ежегодните пленери стават основа за създаване на професионално издържани творби, с които се запознава врачанската общественост на организираните от училището изложби. След завършване на средното образование значителна част от учениците на СОУ”Отец Паисий” продължават образованието си по профила в Художествена академия – София и Великотърновския университет.

Някои от тях вече успешно участват в общи художествени изложби в България и чужбина. Успешно се изявяват учениците от профил „Изобразително изкуство” на национални и международни конкурси, както и на авторитетни Национални пленери. В училището като учители по изобразително изкуство работят или са работили петима от нашите възпитаници.