Проект – Following the waves of music around Europe – 2018-2020

Уебсайт https://ftwmae.webnode.com/

Following the waves of music around Europe” 2018-2020

Програма „Еразъм +”

Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД2)

Стратегически партньорства само между училища

Име на проекта: „Following the waves of music aroun Europe”

Начало: 01.09.2018

Край: 31.08.2020

Координатор по проекта: Италия – ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO GALILEI гр. Монополи

Партньори по проекта:

България – СУ “Отец Паисий” гр. Враца

Гърция – Mousiko Sxoleio Katerinis гр. Катерини

Унгария – Hodmezovasarhelyi Liszt Ferenc Enek-zenei Altalanos Iskola гр. Ходмезьовашархей

Испания – EDUCACION ACTIVA COMPLUTENSE, S.COOP. MAD. гр. Алкала де Енарес

Португалия – Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira гр. Еспосенде

Кратко описание на проекта:

Три са основните направления в проекта – музика, културни традиции и толерантност. Отправна точка е музиката – форма на изкуството, която представлява универсален език, считан за специален начин за мотивиране, информиране и изграждане. Всеки партньор ще представи традиционна народна музика и примери на най-добрите практики, обичаи и традиции. Специално внимание ще бъде обърнато на важността на ученето чрез ритъм и музика и ефекта, който то оказва върху ученическия мозък.

Цели на проекта:

 • Представяне на музиката, като основен способ за установяване на връзката между човека и народа, а също и начин на общуване и развитие на усещането за разнообразие, приобщаване и мултикултурност в учениците
 • Израстване чрез музика като начин на научаване и живеене
 • Познания по Европейско наследство
 • Обмен на междукултурен опит
 • Обмен на практики
 • Изграждане на нагласа към толерантност и откритост
 • Разширяване на културния мироглед
 • Развитие на ИКТ уменията
 • Подобряване на знанията по чужди езици

Дейности:

 • Конкурс за лого и ъгъл на Еразъм +
 • Проучвания, изследвания и изготвяне на въпросници за традиционната музика на всяка страна
 • Представяне на фолклорна музика, традиционни ритми и песни
 • Електронна книга за историята на музиката, характеристика на песните, инструментите и певците
 • Участия в радио програми
 • Кратки видео филми на тема музиката около нас и за нейното влиянието върху ежедневния живот на хората
 • 6 партньорски срещи, училищни срещи, интервюта
 • работа в класната стая и извън нея
 • уъркшопи, семинари, дискусии, брейн сторминг
 • Анализ на документи

Крайни продукти:

 • Уебсайт на проекта, основен блог и отделни блогове на всяко партньорско училище
 • Еtwinning платформа
 • Електронна книга на английски език, описваща проучванията, дейностите, събитията, методиката, оценяването и разпространяването на проекта
 • DVD със записи на изпълненията на учениците

Уебсайт https://ftwmae.webnode.com/

2021 – Виртуални мобилности по проект “По вълните на музиката из Европа“

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не означава одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.