Sing and Dance your Roots – 2019-2021

Име на проекта: Sing and Dance your Roots

Начало на проекта: 01-09-2019

Край на проекта: 31-08-2021

Координатор на проекта: COLLEGE MAXENCE VAN DER MEERSCH Франция

Партньори по проекта:

SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VLADENI – Румъния

SU „Otec Paisii“ – България

Istituto Comprensivo Cisternino – Италия

EVDOMO GYMNASIO IOANNINON – Гърция

В наши дни музиката в Европа е мощен инструмент за сближаване и единство. Празниците съпътстващи всяка година, позволяват на европейските граждани да откриват съседните страни и да се опознават събирайки се около една и съща страст, музиката.

Проектът „Еразъм“, който осъществяваме, цели да подчертае културното многообразие на Европа. В този проект ще участват талантливи ученици и учители по различни предмети: музика, танци, чужди езици и компютърни науки, от пет различни културни и географски региони на Европа, а именно френско, българско , гръцко, румънско и италианско училище.

Между тези различни партньори съществува общ знаменател: желанието да се изпълнява традиционно музикален репертоар чрез комбиниране с танца, защото традиционната музика и танца са в неразделна връзка във всяка европейска култура.

Друго общо между всички партньори е желанието да се работи върху спецификата на всеки език, защото майчиният език дава значение на традиционната песен чрез нейния ритъм, интонация и т.н.

За период от две години учениците и учителите ще се запознаят с езика и наследството на местната фолклорна музика на техните партньори Те ще имат възможността да репетират, свирят и танцуват в концерти на автентична народна музика по целия свят като част от четири учебни дейности в Румъния, Гърция, Италия и Франция.

Като краен продукт, ще се публикуват DVDта, съдържащи 20 произведения на автентична музика и най-малко 10 танца.

За постигането на резултатите от проекта, през първата година учениците ще общуват на английски език и ще работят в групи за създаване на прост метод за преподаване на майчиния им език.

Ще се отработат 4 вида традиционни песни, чиито текстове ще бъдат анализирани и преведени; ще се пишат статии, а резултатите ще се публикуват онлайн на уебсайта на проекта.

Ще се правят и заснемат музикални и танцови видеоклипове.

Учениците, също така, ще научат и различни национални и народни песни на своите партньори, които да се пеят заедно.

През първата година в България ще се проведе първата среща само между учители и координаторите от страните партньори.