Видео уроци – иновативна дейност 2021-2023 година

Видео уроците в страницата са изработени по проект за иновация на СУ „Отец Паисий“ гр. Враца учебна 2021/2022 и 2022/2023 год.

Хореография

видеата можете да изтеглите от тук>>


Рекламна графика

видеата можете да изтеглите от тук >>

Народно пеене

видеата можете да изтеглите от тук>>