Видео уроци – иновативна дейност 2021-2023 година

Тема на иновацията: Въвеждане на иновация за повишаване ангажираността на учениците и подобряване на техните компетентности чрез създаване на банка с видео уроци.

цел на иновацията: Повишаване на дигиталната компетентност, комуникативните умения и креативността на учениците за изграждане на творчески личности с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение, активно включени в училищния и обшествен живот, готови да приемат предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и желание за експериментиране. Повишаване ефективността на образователните услуги, предоставяни от училището, чрез внедряване на разнообразни методи за събиране, анализиране и представяне на информацията във вид на база от видео уроци, включващи и интердисциплинарно обучение, качени в електронна система, достъпна за всички ученици.

Видео уроците в страницата са изработени по проект за иновация на СУ „Отец Паисий“ гр. Враца учебна 2021/2022 и 2022/2023 год.

Хореография

видеата можете да изтеглите от тук>>


Рекламна графика

видеата можете да изтеглите от тук >>

Народно пеене

видеата можете да изтеглите от тук>>