Inspire:“Music with English“ 2020-2022

Име на проекта: Inspire: Music with English

Начало на проекта: 01-09-2020

Край на проекта: 31-08-2022

Координатор на проекта: Niepubliczna Szkola Podstawowa „Klasyk“ w Pulawach – Полша

Партньори по проекта:

Necmi Asfuroglu Anadolu Lisesi – Турция

SU „Otec Paisii“ – България

Ensemble scolaire Sainte Claire – Франция

Rigas Reinholda Smelinga vidusskola – Латвия

Primary School of Municipality „Krste Misirkov“ Kumanovo – Република Северна Македония

Цели на проекта:

  • Проектът ще повиши желанието да се изпълнява музика
  • Проектът ще повиши желанието да се общува с учениците и учителите от партньорските училища
  • Интересът към изучаването на английски език ще се засили
  • Запознаване на участниците в проекта с националните и чуждестранни културни ценности
  • Да усъвършенства уменията за използването на дигиталните медии като начин за общуване
  • Въвеждане на нови методи на обучение в областта на музиката Kodaly Approach
  • Запознаване на участниците в проекта с различни местни и национални музикални групи, клубове и компании
  • Интегриране на различните учебни предмети , особено английски език и музика – интердисциплинарни връзки
  • Промотиране на метода CLIL
  • Изработване от страна на учениците на рекламни брошури и плакати, които ще бъдат раздадени на местните училища, музикални центрове и школи, градската общност с цел разпространение на резултатите от проекта

В наши дни музиката в Европа е мощен инструмент за сближаване и единство. Празниците съпътстващи всяка година, позволяват на европейските граждани да откриват съседните страни и да се опознават събирайки се около една и съща страст, музиката.

Проектът „Еразъм“, който осъществяваме, цели да подчертае културното многообразие на Европа. В този проект ще участват талантливи ученици и учители по различни предмети: музика, танци, чужди езици и компютърни науки, от шест различни културни и географски региони на Европа, а именно полско, френско, българско , турско, латвийско и северномакедонско училище.

За период от две години учениците и учителите ще се запознаят с езика и наследството на местната фолклорна музика на техните партньори Те ще имат възможността да репетират, свирят и танцуват автентична народна музика на финалния фестивал.

Проектът ще завърши с един общ концерт в Латвия.

Като краен продукт, ще се създаде едно DVD и книжка с най-добрите практики.