„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В изпълнение на дейност 1 по проекта СУ „Отец Паисий“ – Враца получи заявените 29 лаптопа, предназначени за обучение от разстояние в електронна среда в условия на криза.

обучение родители
обучение учители