НП „Заедно в изкуствата и спорта“

В СУ „Отец Паисий“ – Враца, след решение на педагогическия съвет, протокол № 10/16.06.2022 год. се обявяват за сформиране следните групи:

1. Модул 1.Изкуства.

музикално изкуство – 1 вокална група (V – VІІ клас) с ръководител хоров диригент

танцово изкуство – 1 група съвременни танци (VІІІ – ХІІ клас) с ръководител хореограф

2. Модул 1 Спорт

волейбол – 1 група ХІ – ХІІ клас юноши

футбол – 1 група І – ІV клас клас момчета