Контакти

Враца 3000
ул. „Александър Стамболийски“ 10
092 62 10 45 ; 092 988 113 дирекция
092 988 114 – Канцелария