Направление „Музика“

През 2019 година в СУ „Отец Паисий“ Враца е реализиран първият план прием на ученици по специалност „Народно пеене“ професия „Музикант – вокалист“ професионално направление „Музикални и сценични изкуства“.

Профил „Музика”

Съществува от първата година на създаването на училището като профилирано. 

Започва с профилирано обучение по народно и класическо пеене. Постепенно профилът се разнообразява и обогатява с различни инструменти / класически и народни /. Прибавя се и клас по естрадно пеене. В момента в профила се изучават пиано, акордеон, китара, флейта, тромпет, саксофон, ударни инструменти, тамбура, гъдулка, народно, класическо и естрадно пеене. Функционират средношколски смесен, хор, народен хор, камерен оркестър, фолклорна певческа група и студио. Наши възпитаници ежегодно участват в престижни национални и международни конкурси, където се представят успешно. Голяма част от завършващите средно образование продължават обучението си във ВУЗ по изучавания профил. Вече има наши ученици, постигнали значими успехи на професионалната сцена у нас и в чужбина. Шест възпитаници на училището в момента работят  в него като учители по музика.