квалификации

 извънинституционални

2022/2023 учебна година

В рамките на външно институционалната квалификация на 26-27 ноември 2022 год. педагогическите специалисти от СУ „Отец Паисий“ – Враца участваха в обучение на тема „Повишаване на мотивацията за учене. Методи за създаване на положителна перспектива“. Под ръководството на г-жа Мария Йорданова от Институт за човешки ресурси учителите обсъждаха причините за ниската мотивация на учениците и решаваха казуси по темата. снимка

2021/2022 учебна година

  • тема: „STEM – базирано обучение на децата и учениците като основа за успех в училище и извън него“
  • място на на провеждане: Парк хотел Кюстендил, град Кюстендил
  • период на провеждане: 2-3 юли 2022г.
  • начален и краен час: 9:00
  • Наименование на обучителната институция: Институт за човешки ресурси – ООД гр. София
  • брой участници: 35