квалификации

 извънинституционални

 • тема: „STEM – базирано обучение на децата и учениците като основа за успех в училище и извън него“
 • място на на провеждане: Парк хотел Кюстендил, град Кюстендил
 • период на провеждане: 2-3 юли 2022г.
 • начален и краен час: 9:00
 • Наименование на обучителната институция: Институт за човешки ресурси – ООД гр. София
 • брой участници: 35

вътрешноинституционални

 • тема: „Изработване на електронни дидактически материали“
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – онлайн
 • период на провеждане: октомври 2021г.
 • брой часове: 2 часа
 • обучител: Владислав Карталов

 • тема: „Идентифициране на обучителните затрудненияпри ученици и предоставяне на ОПЛР за преодоляването им“
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – онлайн
 • период на провеждане: октомври 2021г.
 • брой часове: 2 часа
 • обучител: Иванета Колова

 • тема: „Уменията на XXI век: Компетентност и Гражданска активност“
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – онлайн
 • период на провеждане: декември 2021г.
 • брой часове: 2 часа
 • обучител: Виолета Мирчева

 • тема: „Зима“ открит урок Родинознание – 1 клас
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
 • период на провеждане: януари 2022г.
 • брой часове: 1 часа
 • обучител: Анна Банкова

 • тема: „Слънчева система. Планети в слънчевата система“ открит урок по Човекът и природата 4 клас
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – онлайн
 • период на провеждане: януари 2022г.
 • брой часове: 1 часа
 • обучител: Доника Божкова

 • тема: „Адпатиране на учебното съдържание към специфичните потребности на ученици със СОП“
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
 • период на провеждане: февруари 2022г.
 • брой часове: 2 часа
 • обучител: Свобода Василева

 • тема: Открито логопедично занятие по случай Европейсия ден на логопедията
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
 • период на провеждане: март 2022г.
 • брой часове: 1 часа
 • обучител: Илонка Ангелова

 • тема: „Подбор на теми и начини за реализиране на мултимедийни материалипо проект за иновативна дейност на училището“
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – онлайн
 • период на провеждане: април 2022г.
 • брой часове: 2 часа
 • бучител: Пламен Герганов

 • тема: „Учене чрез игра“
 • място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
 • период на провеждане: април 2022г.
 • брой часове: 2 часа
 • обучител: Владислав Карталов

тема: „Свойства на киселините“ открит урок по химия 8 клас
място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
период на провеждане: юни 2022г.
брой часове: 1 час
обучител: Надежда Спасова

тема: „Вода“ интердисциплинарен урок в 4 и 5 клас
място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
период на провеждане: юни 2022г.
брой часове: 2 часа
обучител: Виолета Мирчева

тема: „Класова продукция“ открит урок по СПП Народно пеене 9 клас
място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
период на провеждане: юни 2022г.
брой часове: 1 час
обучител: Пламен Герганов

тема: „Видео заснемане и видео обработка на клипове по иновация.“ открит урок – ученици включени в иновация – 1 и 2 гимн.етап
място на провеждане/вид: СУ „Отец Паисий“ Враца – присъствено
период на провеждане: юни 2022г.
брой часове: 2 часа
обучител: Пламен Герганов. Гост лектор: Тихомир Антов.